REGULAMIN FIRMY

1.Rekrut ma obowiązek przejechania w ciągu 30 dni wymagane 10000km , jeżeli osoba nie zdąży w wymaganym czasie będzie zmuszona odejść firmy 2.Rekrut i inni pracownicy maja obowiązek posiadania malowania firmowego które jest obowiązkowe (Nie obowiązuje to na singleplayerze) 3.Rektut oraz kierowca ma obowiązek jazdy zgodnie z zasadami ruchu drogowego oraz kultury osobistej . Wszelkie łamanie reguł jest grożone wydalenie z firmy(edytowane) 4.Kierowca jest zobowiązany do wyrobienia co najmniej 15000km mięsiecznie . Jeżeli osoba nie wykona limitu ma prawo do odrobienia w następnym mięsiącu (15000+to co zostało z poprzednim miesiącu)(edytowane) 5.Kierowca ma obowiązek zgłoszenia swojej dłuższej nieobecnosci przedstawicielom firmy lub osobom we firmie(edytowane) 6.Kierowca będacy we firmie ma obowiązek do przejechania co najmniej jednego konwoju w miesiącu 7.Jako gracz jestes na discordzie , grając w inne gry 8.Kierowca przygotowując się do konwoju jest zobowiązany do zatankowania oraz naprawienia ciężarówki 9.Na konwoju obowiązkowym wyposażeniem jest własna naczepa oraz truck w naszym malowaniu ( Podstawa to firanka , ustalenia naczepy przed konwojem)(edytowane) 10.W czasie konwoju słuchamy się przede wszystkim pilota lub osoby do tego upoważnionej(edytowane) 11.Rekrut oraz kierowca ma obowiązek zgłoszenia swojego uczestniczenia w konwoju w odpowiedniej zakładce konwoju 12.Regulamin może być modyfikowany dlatego każdy powinien go ODWIEDZAĆ 13. Discord Link https://discord.gg/8znxJN4 14. DPT LOGIT NALŻY POBRADZ Z STRONY 15. LINK FIRMY. https://dpt.vtlog.net